25 лютого – Прийняття конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Еспоо, Фінляндія)

Конвенція Європейської економічної комісії ООН (Еспоо) набула чинності у вересні 1997 року, її підписали понад 40 країн. Україна ратифікувала Конвенцію Еспо 19.03.1999 року, а чинності в нашій країні вона набула 18.10.1999 року.

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті є першою багатосторонньою угодою, яка закріплює зобов’язання сторін стосовно оцінки дії на навколишнє середовище на ранніх стадіях планування господарської діяльності. Вона також містить спільні зобов’язання держав надавати інформацію і проводити спільні акції щодо всіх великих проектів під час їхнього розгляду, які могли б мати значний вплив на навколишнє середовище, що виходить за рамки територіальних кордонів.

Мета Конвенції – запобігти значному шкідливому транскордонному впливу, як результату запланованої господарської діяльності, а також його зменшення і контроль за ним. Хімічні комбінати, нафтоочисні заводи, нафто та газопроводи з трубами великого діаметру, вирубка лісів на великих площах, установки щодо спалювання відходів, їхня хімічна обробка може мати значний вплив на територію, природні ресурси, населення інших держав.

В усіх процедурах оцінки впливу на довкілля конвенцією Еспо передбачена участь зацікавленої громадськості.